Hem

hallesaker3_xl

 

Hällesåker, den östra delen av Lindome socken, bjuder på ett jordbrukslandskap med lång kontinuitet. Här finns allt ifrån spår från forntida åkerbruk, bevarade fägator, små åkerlyckor, rösen och stenmurar till vår tids stora öppna åkerbruk.
Gårdsbebyggelsen är från 1830-talet och framåt. På nästan varje gård fanns en snickarverkstad. Lindome är välkänt för sin möbeltillverkning. Lindome hembygdsgilles gård, Börjesgården, visar hur en gård från sekelskiftet 1900 kan tänkas ha sett ut i Lindome.

I området finns även gravar från brons- och järnåldern och på det närliggande Börsåsberget finns en grotta och rester av en fornborg. Från berget har man vidsträckt utsikt och kan se Lindomeån slingra sig fram.
 
Under 2008 pågick arbete med att skapa en natur- och kulturstig där du kommer att passera genom olika tiders jordbrukslandskap. Projektet är ett samarbete mellan Mölndals stad och Lindome hembygdsgille, ett lokalt naturvårdprojekt med bidrag från Västra Götalands län.